Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

BNR Podcast: We bewegen nog steeds niet genoeg voor onze hersenen

February 21st, 2019 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen | Publicatie op website | TV en radio - (Comments Off on BNR Podcast: We bewegen nog steeds niet genoeg voor onze hersenen)

Luister de Podcast ‘We bewegen nog steeds niet genoeg voor onze hersenen’ op BNR.

Donderdag 27 december 2018 – We bewegen nog steeds niet genoeg voor onze hersenen.

Professor Erik Scherder meent dat in 2018 lang niet genoeg mensen hun bewegingspatroon hebben aangepast. En dat terwijl bewegen zulke belangrijke voordelen heeft. Niet alleen voor onze gezondheid, spieren en stressverwerking, maar ook voor de hersenen. We zouden alleen wel een half uur per dag – aan één stuk door – onze hartslag moeten verhogen (wandelen, huishouden, traplopen, fietsen: het mag allemaal) om die cognitieve voordelen te ervaren.

Door: Karlijn Meinders

Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie

August 31st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie)

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat fysieke activiteit helpt om depressieve klachten van ouderen te verminderen. Waarschijnlijk werkt fysieke activiteit zelfs even goed als het gebruik van antidepressiva. Een recente studie heeft ouderen (65+) met depressieve klachten onderzocht. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen drie groepen, die gedurende 24 weken één van de volgende behandelingen kregen:

  • Enkel antidepressiva (sertraline)
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op lage intensiteit
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op hogere intensiteit

De onderzoekers wilden weten of de afname van de depressieve klachten verschilde tussen de drie groepen en of de ene groep sneller herstelde dan de andere. De resultaten lieten zien dat de behandeling met antidepressiva in combinatie met fysieke activiteit tot meer en sneller herstel leidde, met name bij de sporttraining op hogere intensiteit. Binnen de groep met enkel antidepressiva herstelde 45% van de patiënten van hun depressie, binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op lage intensiteit was 73% van de patiënten hersteld en binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit herstelde 81% van de depressie. Er waren niet alleen meer patiënten hersteld na de combinatie van antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit, de tijd tot het herstel was in deze groep ook korter. De onderzoekers concluderen dat sporttraining een veilige en effectieve behandelmethode is voor ouderen met een depressie.

Dóra Révész
Onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Houdt sporten je jong?

July 27th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Houdt sporten je jong?)

Een recente studie uit Italië heeft onderzocht of er een verband bestaat tussen de mate waarin mensen sporten en hun biologische leeftijd. Een veel gebruikte maat voor biologische leeftijd is de lengte van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties aan het uiteinde van chromosomen die het DNA beschermen tegen beschadiging. De lengte van een telomeer wordt korter naarmate een cel zich vaker gedeeld heeft; daarom geeft de telomeerlengte een indicatie van de leeftijd van een cel.

Uit het onderzoek bleek dat een groep van 20 duursporters gemiddeld langere telomeren had dan een groep van 42 inactieve controles. Dit suggereert dat beweging een positief effect heeft op de biologische leeftijd. Daarnaast bekeken de onderzoekers de telomeerlengte van de duursporters tijdens hevige inspanning. De duursporters namen deel aan een zogenaamde ‘ultra-loop’, waarbij ze 330 kilometer moesten lopen binnen 150 uur. Zowel tijdens als na afloop van deze wedstrijd, werd de telomeerlengte gemeten. De resultaten lieten zien dat de sporters na afloop van de wedstrijd kortere telomeren hadden dan vóór de ultra-loop. Acute blootstelling aan zo’n immense inspanning werd dus geassocieerd met een hogere biologische leeftijd. De onderzoekers concludeerden dat regelmatig sporten een positieve uitwerking op het lichaam heeft, maar dat een extreme inspanning juist een tegenovergesteld effect laat zien.

Josine Verhoeven
Psycholoog en onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Depressie geassocieerd met snellere cellulaire veroudering

November 15th, 2013 | Posted by admin in Algemeen | Publicatie in krant | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Depressie geassocieerd met snellere cellulaire veroudering)

Mensen met een depressieve stoornis verouderen mogelijk sneller, aldus een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in Molecular Psychiatry. Patiënten met een depressie hebben een verhoogd risico op allerlei ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en dementie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een versnelde cellulaire veroudering. Deze studie levert bewijs dat emotionele stressvolle omstandigheden, zoals het hebben van een depressie, invloed kunnen hebben op de fysiologische slijtage van het lichaam. Voor deze studie werden data van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) gebruikt.

Cellulaire veroudering kan bepaald worden door telomeerlengte te meten. Telomeren zijn gespecialiseerde DNA-sequenties aan het uiteinde van chromosomen en die het DNA beschermen tegen beschadiging. Telomeren worden bij elke celdeling een stukje korter, totdat ze een kritieke lengte bereiken en de cel niet meer functioneert. Josine Verhoeven en collega’s bepaalden telomeerlengte van 1095 depressieve patiënten, 802 mensen die hersteld zijn van een depressie en 510 personen die nooit een depressie hebben gehad. De resultaten laten zien dat de telomeren korter zijn bij mensen die een depressie hebben doorgemaakt, onafhankelijk van hun lichamelijke gezondheid en leefstijl. Zowel de ernst als de duur van de depressieve klachten waren geassocieerd met een kortere telomeerlengte. Het onderzoek toont aan dat depressieve mensen biologisch gezien een aantal jaar ouder zijn dan hun gezonde leeftijdsgenoten.

De onderzoekers speculeren dat de verkorte telomeren een gevolg zijn van ontregelde fysiologische stress-systemen die bekend zijn bij depressie. Ze geven echter ook aan dat de precieze biologische mechanismen die een rol spelen in de relatie tussen depressie en telomeerlengte, alsook de richting van deze verbanden, nog onduidelijk zijn. Het MOTAR onderzoek onderzoekt de effecten van runningtherapie en antidepressive op o.a. telomeerlengte en de activiteit van het enzym telomerase.

Josine Verhoeven
Psycholoog en onderzoeker GGZinGeest en VUMC

 

Meer over dit onderwerp:

 

Artikel op de site van Gezondheidskrant

May 1st, 2013 | Posted by admin in Publicatie op website - (Comments Off on Artikel op de site van Gezondheidskrant)

Op de site van de Gezondheidskrant is een artikel te vinden over MOTAR: Gezondheidskrant.nl.

Artikel op de site van NODEA

August 30th, 2012 | Posted by admin in Publicatie op website - (Comments Off on Artikel op de site van NODEA)

Afgelopen week is er op de site van NODEA een artikel verschenen over de MOTAR studie. Online kunt u het artikel lezen via deze link: motar-nodea.

Artikel op de site van ADF Stichting

August 30th, 2012 | Posted by admin in Publicatie op website - (Comments Off on Artikel op de site van ADF Stichting)

Afgelopen week is er op de site van ADF Stichting een artikel verschenen over de MOTAR studie. Online kunt u het artikel lezen via deze link: motar-adf-stichting .