Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Algemene informatie

De MOod Treatment with Antidepressants or Running (MOTAR) studie is een wetenschappelijke studie waarbij mensen met depressie en angst gedurende 16 weken worden behandeld met antidepressiva of runningtherapie. De behandeling met antidepressiva en runningtherapie zijn beiden effectief voor depressie en angst maar zijn zelden vergeleken in één onderzoek. Hoe de twee verschillende behandelingen bijdragen aan de verbetering van de psychische en lichamelijke gezondheid is nog onbekend.

De MOTAR studie bekijkt hoe deze twee behandelingen werken en of bepaalde biologische processen hiervoor een verklaring kunnen geven. Er wordt onder andere gekeken naar de reactie van de behandelingen op stress-systemen in het lichaam en de veroudering van lichaamscellen. Ook onderzoekt de MOTAR studie of hersenactiviteit die gerelateerd is aan depressie en angst gepaard gaat met veranderingen in de lichamelijke gezondheid. Klik hier voor de informatiefolder in pdf.

Download hier de brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In deze brochure vindt u algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit is van toepassing op alle medisch-wetenschappelijk onderzoeken die in Nederland worden uitgevoerd. Iedereen die meedoet aan medisch-wetenschappelijk onderzoek worden proefpersoon genoemd. De brochure bevat de volgende onderwerpen:
– medisch-wetenschappelijk onderzoek
– meedoen
– rechten en plichten