Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie

April 7th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie)

Met de MOTAR studie wordt onderzocht of running therapie een geschikte therapie is bij depressie. Er is namelijk eerder aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid fysieke activiteit en depressieve symptomen bij volwassenen. Maar depressie kan ook voorkomen bij kinderen en jongeren.
In een recent onderzoek gepubliceerd in januari van dit jaar, is gekeken naar de relatie tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen bij kinderen. Ze hebben hierbij niet alleen gekeken naar forse fysieke activiteit zoals hardlopen of fietsen, maar ook naar middelmatige activiteit zoals wandelen met de hond of dansen. De dagelijkse activiteit van bijna 800 kinderen hebben de onderzoekers gemeten met een bewegingsmeter. Om depressieve symptomen te kunnen meten hebben ze gebruik gemaakt van een semigestructureerd klinisch interview. Het eerste meetmoment was op 6-jarige leeftijd, het tweede meetmoment op 8-jarige leeftijd en de laatste meting vond plaats op 10-jarige leeftijd.
De onderzoekers vonden dat meer beweging (dus een hogere matige en forse fysieke activiteit) minder depressieve symptomen voorspelt voor 2 jaar later. Sedentair gedrag zoals zitten voorspelt echter geen depressie. Wel kan het toenemen van de dagelijkse activiteit van kinderen helpen om depressie bij kinderen te voorkomen of te behandelen. Echter is verder onderzoek nodig om deze resultaten te bekrachtigen.

Zahl, T., Steinsbekk, S., & Wichstrøm, L. (2017). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Pediatrics, e20161711.