Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Houdt sporten je jong?

July 27th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Houdt sporten je jong?)

Een recente studie uit Italië heeft onderzocht of er een verband bestaat tussen de mate waarin mensen sporten en hun biologische leeftijd. Een veel gebruikte maat voor biologische leeftijd is de lengte van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties aan het uiteinde van chromosomen die het DNA beschermen tegen beschadiging. De lengte van een telomeer wordt korter naarmate een cel zich vaker gedeeld heeft; daarom geeft de telomeerlengte een indicatie van de leeftijd van een cel.

Uit het onderzoek bleek dat een groep van 20 duursporters gemiddeld langere telomeren had dan een groep van 42 inactieve controles. Dit suggereert dat beweging een positief effect heeft op de biologische leeftijd. Daarnaast bekeken de onderzoekers de telomeerlengte van de duursporters tijdens hevige inspanning. De duursporters namen deel aan een zogenaamde ‘ultra-loop’, waarbij ze 330 kilometer moesten lopen binnen 150 uur. Zowel tijdens als na afloop van deze wedstrijd, werd de telomeerlengte gemeten. De resultaten lieten zien dat de sporters na afloop van de wedstrijd kortere telomeren hadden dan vóór de ultra-loop. Acute blootstelling aan zo’n immense inspanning werd dus geassocieerd met een hogere biologische leeftijd. De onderzoekers concludeerden dat regelmatig sporten een positieve uitwerking op het lichaam heeft, maar dat een extreme inspanning juist een tegenovergesteld effect laat zien.

Josine Verhoeven
Psycholoog en onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie