Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Onderzoeksmetingen

Waarom mee doen?
Door mee te doen aan dit onderzoek wordt bijgedragen aan een mogelijke verbetering van de zorg in de toekomst. Hierbij krijgt de deelnemer naast de behandeling een gratis medische controle van o.a. bloeddruk, (over)gewicht, spierkracht, cholesterol en suikerziekte. Ook wordt de lichamelijke conditie in kaart gebracht. Een samenvatting van de resultaten van het lichamelijk onderzoek krijgen de deelnemer en de huisarts na afloop thuisgestuurd.

Vrijwilligheid van deelname
De deelnemer is er geheel vrij in al dan niet aan het onderzoek mee te doen. Als de deelnemer besluit mee te werken zullen wij allereerst vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee wordt voornemen bevestigd om aan het onderzoek mee te werken. De deelnemer behoudt te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van (verdere) deelname aan het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt. Alleen de hoofdonderzoeker kan dit codenummer aan de naam van de deelnemer koppelen. De deelnemer zal de naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. Tevens hebben alle onderzoeksmedewerkers een geheimhoudingsplicht.

Metingen
Het onderzoeksgedeelte bestaat uit een meting voorafgaande de behandeling waarin we toestemming vragen voor deelname aan MOTAR. De deelnemers krijgt een persoonlijk interview, een schriftelijke vragenlijst en een aantal lichamelijk metingen zoals het meten van de bloeddruk, spierkracht, lengte en gewicht. We willen bloed afnemen om te kijken naar o.a. Diabetes Mellitus, cholesterol en erfelijk materiaal (DNA). Ook wordt de deelnemer gevraagd om urine af te geven, om speeksel te verzamelen en om een conditietest uit te voeren. Voor de komst naar de GGZ InGeest onderzoekslocatie Oldenaller, vragen we de deelnemer thuis een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De hele meting zal ongeveer een ochtend in beslag nemen. Na 16 weken wordt deze meting herhaald.

Na 6 en 10 weken krijgt de deelnemer een korte vragenlijst (10 minuten) thuisgestuurd om het aantal depressieve en angstklachten in kaart te brengen. Één jaar na de start van het onderzoek ontvangt de deelnemer een vragenlijst thuis om de gezondheid en functioneren in kaart te brengen. Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 30 minuten.

Deelstudie
Naast het hoofdonderzoek zal er ook een deelstudie plaatsvinden. Deze deelstudie is een hersenscanstudie waarbij de hersenactiviteit van de deelnemers in kaart wordt gebracht met een MRI scan. Aan de deelnemer zal tijdens het hoofdonderzoek gevraagd worden om deel te nemen aan deze deelstudie. Meedoen aan de deelstudie is niet verplicht.

Vergoeding
De reiskosten voor het onderzoeksgedeelte worden vergoed. Ook ontvangt de deelnemer na afloop van de eerste en laatste onderzoeksmeting een cadeaubon van €50. Voor deelname aan de MRI studie ontvangt de deelnemer twee keer €25.

Publicatie van de onderzoeksgegevens
 Deelnemers aan het onderzoek zullen geïnformeerd worden over de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek (zonder persoonlijke gegevens) zullen openbaar gemaakt worden door het geven van lezingen, het verspreiden van de resultaten via patiëntenverenigingen en door publicatie in (inter)nationale vaktijdschriften.

Verzekering
De medisch ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van dit onderzoek. Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres van de verzekerings-maatschappij is Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM ‘s-Gravenhage. Indien de deelnemer meent schade te hebben opgelopen dan kan contact worden opgenomen met bureau medische zaken van het VUMC (telefoon: 020 – 4443555).

Hoe meedoen?
De inclusie van het MOTAR onderzoek is compleet. U kunt helaas niet meer deelnemen.


Deelstudie MRI

Doel
De MRI studie is een deelstudie binnen de MOTAR studie. In deze deelstudie kijken we naar het effect van running therapie of antidepressiva op het functioneren van de hersenen van mensen met een depressie of angststoornis. Wat doen deze behandelingen met hersenprocessen en hebben de behandelingen hetzelfde effect?

Hersenen
In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar antidepressiva en running therapie. Het is echter nog steeds onduidelijk wat de effecten van deze behandeling zijn op het functioneren van de hersenen. Door middel van MRI scans, kunnen we nu kijken naar de structuur en activiteit van de hersenen en naar de manier waarop verschillende hersengebieden met elkaar communiceren. Daarnaast kunnen we met een MRI scan meer te weten komen over bepaalde stofjes in de hersenen, zogenaamde neurotransmitters, die betrokken zijn bij depressie en angst.

MRI onderzoek
Hoewel alle deelnemers van de MOTAR studie worden benaderd voor dit onderzoek, is deelname aan deze studie niet verplicht. Wanneer u besluit om mee te doen, wordt er twee keer een MRI scan gemaakt: één keer voorafgaand aan de behandeling en één keer na afloop van de behandeling. Er worden in de scanner opnames gemaakt van de hersenenactiviteit tijdens rust en tijdens het uitvoeren van bepaalde computertaakjes.

Deelname
Het MRI onderzoek vindt plaats op twee dagdelen en duurt 2.5 uur per keer, in totaal dus 5 uur. Als deelnemer ontvangt u 25 euro voor het eerste dagdeel en 25 euro voor het tweede dagdeel in de vorm van een VVV-bon. Reiskosten naar de MRI scanner in het centrum van Amsterdam worden ook vergoed.

Controlegroep

De controlegroep bestaat uit gezonde deelnemers zonder psychische klachten. De gezonde deelnemers worden onderzocht binnen het MOTAR onderzoek om deze met de patiënten met depressieve en angstklachten te kunnen vergelijken.

De gezonde deelnemers voldoen aan de volgende punten:
–          geen psychische klachten of ernstige lichamelijke aandoeningen
–          18 jaar of ouder
–          sport niet meer dan één keer per week

Wat houdt deelnemen in? U ondergaat een onderzoeksmeting bestaande uit een interview over uw lichamelijke en psychische gezondheid, conditietest, bloedafname, speeksel/urine verzameling, computertest en een MRI meting. De onderzoeks- en MRI meting duren in totaal ongeveer 5 uur en u krijgt een cadeaubon van €50 en reiskostenvergoeding aangeboden.

Onderzoeksmeting 1
Onderzoeksmeting 1 bestaat een persoonlijk interview, een schriftelijke vragenlijst en een aantal lichamelijk metingen zoals het meten van de bloeddruk, spierkracht, lengte en gewicht. We willen bloed afnemen om te kijken naar o.a. suikerziekte, cholesterol en erfelijk materiaal (DNA). Ook wordt u gevraagd om urine af te geven, om speeksel te verzamelen en om een conditietest uit te voeren. Voor uw komst vragen we u thuis een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De hele meting zal ongeveer 2.5 uur duren.

Onderzoeksmeting 2 – MRI
Onderzoeksmeting 2 bestaat uit een hersenscan waarbij de hersenactiviteit van de deelnemers in kaart wordt gebracht met een MRI scan. Terwijl u in de MRI scan ligt, voert u een aantal taken uit en daarnaast vult u een aantal schriftelijke vragenlijsten in. De hele meting zal ongeveer 2.5 uur duren.

Waarom meedoen?
Door mee te doen aan dit onderzoek draagt u bij aan een mogelijke verbetering van de zorg in de toekomst. Hierbij krijgt u naast uw behandeling een gratis medische controle van o.a. bloeddruk, (over)gewicht, spierkracht, cholesterol en Diabetes Mellitus. Ook wordt uw conditie in kaart gebracht. Een samenvatting van de resultaten van het lichamelijk onderzoek krijgen u en uw huisarts na afloop thuisgestuurd. U ontvangt geen resultaten van het MRI onderzoek.

Vergoeding
Natuurlijk worden uw reiskosten voor het onderzoeksgedeelte vergoed. Ook ontvangt u na afloop van de laatste onderzoeksmeting een cadeaubon van €50.

Vrijwilligheid van deelname
U bent er geheel vrij in al of niet aan het onderzoek mee te doen. Als u besluit mee te werken zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen om te kijken of u geschikt bent voor deelname. Indien dit het geval is, zullen we u allereerst vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U behoudt te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van (verdere) deelname aan het onderzoek.

Publicatie van de onderzoeksgegevens
De uitkomsten van het onderzoek (zonder persoonlijke gegevens) zullen openbaar gemaakt worden door het geven van lezingen, het verspreiden van de resultaten via patiëntenverenigingen en door publicatie in (inter)nationale vaktijdschriften.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van uw naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt. Alleen de hoofdonderzoeker kan dit codenummer aan uw naam koppelen. U zult uw naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. De hoofdonderzoeker heeft daarnaast ook gewoon een geheimhoudingsplicht.

Verzekering
De medisch ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van dit onderzoek. Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres van de verzekerings-maatschappij is Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Prinses Beatrixlaan 35,  Postbus 90504, 2509 LM ‘s-Gravenhage. Indien u meent schade te hebben opgelopen dan kunt u hierover contact opnemen met bureau medische zaken van het VUMC (telefoon: 020 – 4443555).