Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Author Archives: Rianne Bosch

Dóra Révész neem afscheid van MOTAR

December 1st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Dóra Révész neem afscheid van MOTAR)

Vandaag neem ik afscheid van de MOTAR studie. Precies vier jaar geleden begon ik met dit promotieonderzoek en wat is er veel gebeurd! Het flitst nu allemaal aan mijn ogen voorbij: het inlezen op de toepassing van runningtherapie binnen depressie en angst, het brainstormen over een toepasselijke naam voor de behandelstudie, het wachten op ‘groen licht’ van de medische ethische toetsingscommissie en de inclusie van de allereerste patiënten.Zo volgden er verscheidene mijlpalen die we vierden met taart: 10 patiënten.. 50 patiënten…100 patiënten!

Mijn vier jaren als promovenda zijn omgevlogen, met intense leermomenten en veel fantastische resultaten binnen een hecht onderzoeksteam. Ik ga als verrijkt mens weg om mijn wetenschappelijke carrière voort te zetten met hopelijk weer zo’n geweldig team van onderzoekers.

Dóra Révész


Dóra, we willen je vanuit het onderzoeksteam hartelijk danken voor je inzet!

Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie

August 31st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie)

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat fysieke activiteit helpt om depressieve klachten van ouderen te verminderen. Waarschijnlijk werkt fysieke activiteit zelfs even goed als het gebruik van antidepressiva. Een recente studie heeft ouderen (65+) met depressieve klachten onderzocht. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen drie groepen, die gedurende 24 weken één van de volgende behandelingen kregen:

  • Enkel antidepressiva (sertraline)
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op lage intensiteit
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op hogere intensiteit

De onderzoekers wilden weten of de afname van de depressieve klachten verschilde tussen de drie groepen en of de ene groep sneller herstelde dan de andere. De resultaten lieten zien dat de behandeling met antidepressiva in combinatie met fysieke activiteit tot meer en sneller herstel leidde, met name bij de sporttraining op hogere intensiteit. Binnen de groep met enkel antidepressiva herstelde 45% van de patiënten van hun depressie, binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op lage intensiteit was 73% van de patiënten hersteld en binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit herstelde 81% van de depressie. Er waren niet alleen meer patiënten hersteld na de combinatie van antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit, de tijd tot het herstel was in deze groep ook korter. De onderzoekers concluderen dat sporttraining een veilige en effectieve behandelmethode is voor ouderen met een depressie.

Dóra Révész
Onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Houdt sporten je jong?

July 27th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Houdt sporten je jong?)

Een recente studie uit Italië heeft onderzocht of er een verband bestaat tussen de mate waarin mensen sporten en hun biologische leeftijd. Een veel gebruikte maat voor biologische leeftijd is de lengte van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties aan het uiteinde van chromosomen die het DNA beschermen tegen beschadiging. De lengte van een telomeer wordt korter naarmate een cel zich vaker gedeeld heeft; daarom geeft de telomeerlengte een indicatie van de leeftijd van een cel.

Uit het onderzoek bleek dat een groep van 20 duursporters gemiddeld langere telomeren had dan een groep van 42 inactieve controles. Dit suggereert dat beweging een positief effect heeft op de biologische leeftijd. Daarnaast bekeken de onderzoekers de telomeerlengte van de duursporters tijdens hevige inspanning. De duursporters namen deel aan een zogenaamde ‘ultra-loop’, waarbij ze 330 kilometer moesten lopen binnen 150 uur. Zowel tijdens als na afloop van deze wedstrijd, werd de telomeerlengte gemeten. De resultaten lieten zien dat de sporters na afloop van de wedstrijd kortere telomeren hadden dan vóór de ultra-loop. Acute blootstelling aan zo’n immense inspanning werd dus geassocieerd met een hogere biologische leeftijd. De onderzoekers concludeerden dat regelmatig sporten een positieve uitwerking op het lichaam heeft, maar dat een extreme inspanning juist een tegenovergesteld effect laat zien.

Josine Verhoeven
Psycholoog en onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Gezocht: gezonde mannen (40+) voor deelname aan het MOTAR onderzoek

June 2nd, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Gezocht: gezonde mannen (40+) voor deelname aan het MOTAR onderzoek)

Voor het MOTAR onderzoek zijn wij op zoek naar gezonde mannen tussen de 40 en 65 jaar, die maximaal één keer per week sporten. Wij zijn niet langer op zoek naar deelnemers die een HBO of universitaire opleiding hebben afgerond. De gezonde deelnemers worden onderzocht binnen het MOTAR onderzoek om de patiënten met depressieve en angstklachten mee te kunnen vergelijken.

Het onderzoek bestaat uit twee metingen. De eerste meting bestaat uit een interview over uw lichamelijke en psychische gezondheid, conditietest, bloedafname, speeksel/urine verzameling en een computertest. De tweede meting bestaat uit een MRI scan, het uitvoeren van cognitieve taken en het invullen van vragenlijsten. Deze metingen vinden op twee verschillende dagen plaats in Amsterdam en duren beide ongeveer 2.5 uur (in totaal dus 5 uur). U krijgt een cadeaubon van 50 euro en reiskostenvergoeding aangeboden.

Meer informatie kunt u hier vinden. Als u geïnteresseerd bent in de deelname, kunt u een e-mail sturen met hierin uw telefoonnummer naar L.VanVelzen@ggzingeest.nl of u kunt zich aanmelden via dit formulier. Wij zullen dan telefonisch contact met u zoeken om te bekijken of u geschikt bent voor deelname en eventueel een afspraak maken voor het onderzoek.

Gezocht profiel:

  • Man tussen de 40 en 65 jaar
  • Maximaal MBO opleiding
  • Spreekt Nederlandse taal
  • Geen lichamelijke of psychische aandoeningen
  • Sport niet meer dan 1x per week

Voortgang onderzoek

May 19th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Voortgang onderzoek)

Het MOTAR onderzoek is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn er al 89 deelnemers met een depressie en/of angststoornis ingestroomd. Een aantal deelnemers heeft al aan drie MOTAR onderzoeksmetingen meegewerkt (bij aanvang, na de behandeling en een vervolgmeting na 1 jaar). Anderen zitten nu midden in hun behandeling waarbij zij antidepressiva of runningtherapie krijgen en er gaan ook nog steeds nieuwe deelnemers van start. Daarnaast hebben we al 30 gezonde controledeelnemers in het onderzoek gemeten. Deze deelnemers hebben allen een eenmalige onderzoeksmeting en een MRI meting achter de rug.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers, zowel mensen met een depressie of angststoornis als mensen zonder deze klachten kunnen zich aanmelden. Aanmelding verloopt via de onderzoekers in Amsterdam, deze gegevens kunt u vinden onder het kopje Contact & Aanmelding.