Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Voortgang onderzoek

May 19th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Voortgang onderzoek)

Het MOTAR onderzoek is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn er al 89 deelnemers met een depressie en/of angststoornis ingestroomd. Een aantal deelnemers heeft al aan drie MOTAR onderzoeksmetingen meegewerkt (bij aanvang, na de behandeling en een vervolgmeting na 1 jaar). Anderen zitten nu midden in hun behandeling waarbij zij antidepressiva of runningtherapie krijgen en er gaan ook nog steeds nieuwe deelnemers van start. Daarnaast hebben we al 30 gezonde controledeelnemers in het onderzoek gemeten. Deze deelnemers hebben allen een eenmalige onderzoeksmeting en een MRI meting achter de rug.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers, zowel mensen met een depressie of angststoornis als mensen zonder deze klachten kunnen zich aanmelden. Aanmelding verloopt via de onderzoekers in Amsterdam, deze gegevens kunt u vinden onder het kopje Contact & Aanmelding.