Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Behandeling

In de MOTAR studie worden twee verschillende behandelingen voor depressie en angst met elkaar vergeleken:
1. Behandeling met antidepressiva
2. Behandeling met runningtherapie

De deelnemers aan het MOTAR onderzoek worden in één van beide groepen ingedeeld. Door middel van loting óf door het aangeven van een voorkeur wordt bepaald in welke groep de deelnemer terecht komt.

Antidepressiva
Wanneer men aan het MOTAR onderzoek deelneemt en in de antidepressiva-tak is ingedeeld, volgt men de standaardbehandeling en krijgt een vorm van antidepressiva genaamd selectieve serotonine heropname remmers (SSRI). Dit medicijn heeft weinig bijwerkingen en is het meest voorgeschreven antidepressivum. De behandeling met antidepressiva wordt begeleid door een psychiater. De deelnemers hebben na de start van de behandeling na 2, 6, 10 en 16 weken contact met de psychiater.

Runningtherapie
Runningtherapie wordt begeleid door een psychomotorisch therapeut* en zal in groepsverband plaatsvinden. De therapie bestaat uit drie keer per week hardlopen gedurende 45 minuten inclusief een warming up en cooling down. De deelnemer draagt tijdens de runningtherapie een hartslagmeter en de dagelijkse activiteiten worden in een dagboek gerapporteerd.

Hoe verder na het onderzoek
Als de behandeling de depressieve en angstklachten voldoende heeft verminderd dan stopt de behandeling bij GGZ inGeest. Indien verdere behandeling na het onderzoek noodzakelijk is dan volgt verdere reguliere behandeling binnen GGZ inGeest.

Vergoeding en eigen risico
De vergoeding van de behandeling van depressie of angst bij een geestelijke gezondheidszorginstelling valt binnen de basisverzekering van de zorgverzekeraar. De deelnemer moet wel rekening houden met het gebruik van het persoonlijk eigen risico van de zorgverzekering.

Hoe meedoen?
De inclusie van het MOTAR onderzoek is compleet. U kunt helaas niet meer deelnemen.

*Psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties.