Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Controlegroep

De controlegroep bestaat uit gezonde deelnemers zonder psychische klachten. De gezonde deelnemers worden onderzocht binnen het MOTAR onderzoek om deze met de patiënten met depressieve en angstklachten te kunnen vergelijken.

De gezonde deelnemers voldoen aan de volgende punten:
–          geen psychische klachten of ernstige lichamelijke aandoeningen
–          18 jaar of ouder
–          sport niet meer dan één keer per week

Wat houdt deelnemen in? U ondergaat een onderzoeksmeting bestaande uit een interview over uw lichamelijke en psychische gezondheid, conditietest, bloedafname, speeksel/urine verzameling, computertest en een MRI meting. De onderzoeks- en MRI meting duren in totaal ongeveer 5 uur en u krijgt een cadeaubon van €50 en reiskostenvergoeding aangeboden.

Onderzoeksmeting 1
Onderzoeksmeting 1 bestaat een persoonlijk interview, een schriftelijke vragenlijst en een aantal lichamelijk metingen zoals het meten van de bloeddruk, spierkracht, lengte en gewicht. We willen bloed afnemen om te kijken naar o.a. suikerziekte, cholesterol en erfelijk materiaal (DNA). Ook wordt u gevraagd om urine af te geven, om speeksel te verzamelen en om een conditietest uit te voeren. Voor uw komst vragen we u thuis een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De hele meting zal ongeveer 2.5 uur duren.

Onderzoeksmeting 2 – MRI
Onderzoeksmeting 2 bestaat uit een hersenscan waarbij de hersenactiviteit van de deelnemers in kaart wordt gebracht met een MRI scan. Terwijl u in de MRI scan ligt, voert u een aantal taken uit en daarnaast vult u een aantal schriftelijke vragenlijsten in. De hele meting zal ongeveer 2.5 uur duren.

Waarom meedoen?
Door mee te doen aan dit onderzoek draagt u bij aan een mogelijke verbetering van de zorg in de toekomst. Hierbij krijgt u naast uw behandeling een gratis medische controle van o.a. bloeddruk, (over)gewicht, spierkracht, cholesterol en Diabetes Mellitus. Ook wordt uw conditie in kaart gebracht. Een samenvatting van de resultaten van het lichamelijk onderzoek krijgen u en uw huisarts na afloop thuisgestuurd. U ontvangt geen resultaten van het MRI onderzoek.

Vergoeding
Natuurlijk worden uw reiskosten voor het onderzoeksgedeelte vergoed. Ook ontvangt u na afloop van de laatste onderzoeksmeting een cadeaubon van €50.

Vrijwilligheid van deelname
U bent er geheel vrij in al of niet aan het onderzoek mee te doen. Als u besluit mee te werken zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen om te kijken of u geschikt bent voor deelname. Indien dit het geval is, zullen we u allereerst vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U behoudt te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van (verdere) deelname aan het onderzoek.

Publicatie van de onderzoeksgegevens
De uitkomsten van het onderzoek (zonder persoonlijke gegevens) zullen openbaar gemaakt worden door het geven van lezingen, het verspreiden van de resultaten via patiëntenverenigingen en door publicatie in (inter)nationale vaktijdschriften.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van uw naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt. Alleen de hoofdonderzoeker kan dit codenummer aan uw naam koppelen. U zult uw naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. De hoofdonderzoeker heeft daarnaast ook gewoon een geheimhoudingsplicht.

Verzekering
De medisch ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van dit onderzoek. Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres van de verzekerings-maatschappij is Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Prinses Beatrixlaan 35,  Postbus 90504, 2509 LM ‘s-Gravenhage. Indien u meent schade te hebben opgelopen dan kunt u hierover contact opnemen met bureau medische zaken van het VUMC (telefoon: 020 – 4443555).

Hoe meedoen?
Als u mee wilt doen aan de MOTAR studie, kunt u contact opnemen met de onderzoekers. Deze gegevens kunt u vinden onder het kopje ‘Contact & Aanmelding’.