Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Informatie voor de deelnemers

Wat betekent deelname voor u?

De behandeling
Deelname betekent dat de behandeling van uw depressieve en/of angstklachten plaats vindt binnen het kader van een onderzoek. De behandeling voor uw depressieve en/of angstklachten bestaat uit het gebruik van antidepressiva óf drie keer per week runningtherapie.

Antidepressiva
De behandeling bestaat uit een gestandaardiseerde behandeling met selectieve serotonine heropname remmers (SSRI). Dit medicijn heeft weinig bijwerkingen en is het meest voorgeschreven antidepressivum. De behandeling met antidepressiva wordt begeleid door een psychiater waarmee u na de start van de behandeling na 2, 6, 10 en 16 weken contact heeft.

Runningtherapie
Runningtherapie wordt begeleid door een psychomotorisch therapeut en zal in groepsverband plaatsvinden. De therapie bestaat uit drie keer per week hardlopen gedurende 45 minuten inclusief een warming up en cooling down. U draagt tijdens de runningtherapie een hartslagmeter en u rapporteert uw dagelijkse activiteiten in een dagboek. De runningtherapie vindt in en rond het Amsterdamse Bos plaats. Er wordt gestart en geëindigd bij GGZ inGeest, locatie A.J. Ernststraat.

Het onderzoek
Het onderzoeksgedeelte bestaat uit een meting voorafgaande de behandeling waarin we uw toestemming vragen voor uw deelname. U krijgt een persoonlijk interview, een schriftelijke vragenlijst en een aantal lichamelijk metingen zoals het meten van de bloeddruk, spierkracht, lengte en gewicht. We willen bloed afnemen om te kijken naar o.a. suikerziekte, cholesterol en erfelijk materiaal (DNA). Ook wordt u gevraagd om urine af te geven, om speeksel te verzamelen en om een conditietest uit te voeren. Voor uw komst vragen we u thuis een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De hele meting zal ongeveer een ochtend in beslag nemen. Na 16 weken wordt deze meting herhaald.

Na 6 en 10 weken krijgt u een korte vragenlijst (10 minuten) thuisgestuurd om het aantal depressieve en angstklachten in kaart te brengen. En één jaar na de start van het onderzoek ontvangt u een vragenlijst thuis om uw gezondheid en functioneren in kaart te brengen. Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 30 minuten.

Voor de folder van de MOTAR-studie kunt u op deze link klikken.

Deelstudie
Naast het hoofdonderzoek zal er ook een deelstudie plaatsvinden. Deze deelstudie is een hersenscanstudie waarbij de hersenactiviteit van de deelnemers in kaart wordt gebracht met een MRI scan. U zal tijdens het hoofdonderzoek gevraagd worden om deel te nemen aan deze deelstudie. Meedoen aan de deelstudie is niet verplicht.

Waarom meedoen?
Door mee te doen aan dit onderzoek draagt u bij aan een mogelijke verbetering van de zorg in de toekomst. Hierbij krijgt u naast uw behandeling een gratis medische controle van o.a. bloeddruk, (over)gewicht, spierkracht, cholesterol en suikerziekte. Ook wordt uw conditie in kaart gebracht. Een samenvatting van de resultaten van het lichamelijk onderzoek krijgen u en uw huisarts na afloop thuisgestuurd.

Vergoeding
Natuurlijk worden uw reiskosten voor het onderzoeksgedeelte vergoed. Ook ontvangt u na afloop van de eerste en laatste onderzoeksmeting een cadeaubon van €50. Voor deelname aan de MRI studie ontvangt u twee keer €25.

Vrijwilligheid van deelname
U bent er geheel vrij in al of niet aan het onderzoek mee te doen. Als u besluit mee te werken zullen wij u allereerst vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U behoudt te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van (verdere) deelname aan het onderzoek.

Publicatie van de onderzoeksgegevens
De uitkomsten van het onderzoek (zonder persoonlijke gegevens) zullen openbaar gemaakt worden door het geven van lezingen, het verspreiden van de resultaten via patiëntenverenigingen en door publicatie in (inter)nationale vaktijdschriften. Ook alle deelnemers aan het onderzoek zullen geïnformeerd worden over de resultaten.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van uw naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt. Alleen de hoofdonderzoeker kan dit codenummer aan uw naam koppelen. U zult uw naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek.

Verzekering
De medisch ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van dit onderzoek. Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres van de verzekerings-maatschappij is Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM ‘s-Gravenhage. Indien u meent schade te hebben opgelopen dan kunt u hierover contact opnemen met bureau medische zaken van het VUMC (telefoon: 020 – 4443555).

Hoe verder na het onderzoek
Als de behandeling uw klachten voldoende heeft verminderd dan stopt de behandeling bij GGZ inGeest. Indien verdere behandeling na het onderzoek noodzakelijk is dan volgt verdere reguliere behandeling binnen GGZ inGeest.

Eigen bijdrage
Sinds 1 januari 2012 is de eigen bijdrage voor behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd. Deze bijdrage is €200.-. Om u hierin tegemoet te komen bieden wij u na de twee uitgebreide onderzoeksmetingen een cadeaubon van €50,- aan (in totaal €100,- vergoeding).

Hoe meedoen?
Als u mee wilt doen aan de MOTAR studie, kunt u contact opnemen met de projectleider:

Mw. Bianca Lever- van Milligen
Tel:020-7885679
Mail: motar@ggzingeest.nl

De projectleider zal u meer over het onderzoek kunnen vertellen en uw eventuele vragen beantwoorden. Indien u mee wil doen aan de MOTAR studie, wordt er een afspraak gepland voor een telefonische screening waarbij gekeken wordt of u in aanmerking komt voor de MOTAR studie. De contactgegevens van de andere onderzoekers vindt u onder het kopje Contact.