Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Je clicks, swipes en tikgedrag kunnen een depressie voorspellen, zegt deze neurowetenschapper

October 8th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen | Publicatie in krant - (Comments Off on Je clicks, swipes en tikgedrag kunnen een depressie voorspellen, zegt deze neurowetenschapper)

Bron: Volkskrant

5 oktober 2018 – Je clicks, swipes en tikgedrag kunnen een depressie voorspellen, zegt deze neurowetenschapper

INTERVIEW TOM INSEL

Decennialang zocht psychiater en neurowetenschapper Tom Insel naar de biologische oorzaken van depressies. Tevergeefs. Nu gooit hij het over een andere boeg: hij ontdekte dat de manier waarop smartphonegebruikers klikken en swipen van alles verraadt over hun geestelijk welzijn. Soms meer dan ze zelf weten.

‘Wat ik even fascinerend als ironisch vind is dat we jarenlang heel veel geld hebben uitgegeven aan allerlei technieken om objectieve maatstaven te vinden voor psychische ziekten en dat we nu uitkomen op een apparaat dat iedereen al in zijn broekzak heeft.’ Neurowetenschapper Insel heeft het uiteraard over de smartphone, een apparaat met twee gezichten.

Waar het tegenwoordig bijna altijd gaat om de nadelige invloed van het veelvuldige gebruik, ziet Insel de smartphone ook als een oplossing voor een aantal hardnekkige problemen. Op een leeftijd dat de meeste mensen met pensioen gaan, begon de Amerikaan – nu 66 – vorig jaar een startup.

Insel is namelijk nog lang niet klaar. Met zijn bedrijf Mindstrong hoopt hij een app te kunnen ontwikkelen die mensen met psychische aandoeningen kan helpen door ze vroegtijdig te waarschuwen. De app moet eerder zien dat er een verandering op til is dan de patiënt zelf. Die belofte is nogal wat, dat weet Insel als geen ander. Hij is niet een van de vele techjongens uit Silicon Valley die met hun ongebreidelde geloof in technologie wel even denken een oplossing te hebben voor problemen die al tijden spelen. Nee, Insel was dertien jaar lang directeur van het National Institute of Mental Health, in Bethesda, Maryland. Hij schreef een reeks boeken over neurobiologie en obsessief-compulsieve stoornissen, maar werd vooral bekend door zijn onderzoek naar oxytocine, het ‘knuffelhormoon’ dat een belangrijke rol speelt bij de vorming van menselijke relaties en onderlinge aantrekkingskracht.

In 2015 stapte Insel nogal onverwachts over naar Verily, Google’s zusterbedrijf dat zich bezighoudt met gezondheidstechnologie. Verily staat daarin bepaald niet alleen: heel Silicon Valley heeft een meer dan normale belangstelling voor alles wat met gezondheid heeft te maken. De belofte is telkens: de mens wordt gezonder met dank aan constant metende gadgets en kunstmatige intelligentie. Verily is in deze wereld een van de beste plekken om te zitten, zou je denken. Maar Insel hield het na nog geen twee jaar voor gezien.

Waarom ging u zo snel weg bij Verily?

‘Verily houdt zich bezig met healthtech in de breedste zin des woords. Van kanker tot hartfalen, een heel arsenaal aan aandoeningen. Geestelijke gezondheid is daar slechts een van de vele onderdelen. Ik wil me specifiek op dat onderwerp richten en er producten voor ontwikkelen. Een eigen bedrijf met een eigen team geeft me die mogelijkheid.’

Wat wilt u precies met Mindstrong?

‘Ons doel is gezondheidszorg te bieden die gebaseerd is op metingen en data. Heel lang was de hoop objectieve maatstaven te vinden om mentale aandoeningen te meten. Biomarkers noemen we die. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij diabetes is dat niet gelukt. Voor psychose, depressie of angst hebben we simpelweg geen objectieve maatstaven gevonden, zoals suikerwaarden in het bloed. Mindstrong is opgezet om dat soort biomarkers toch op te sporen. Maar dan niet door een patiënt in een MRI-scanner te leggen of bloed af te nemen. Nee, het gaat om een heel ander soort: digitale biomarkers. Ik ben ervan overtuigd dat die de kwaliteit van de zorg gaan verbeteren.’

Dat is nogal een breuk met uw verleden, waarin u zich intensief bezighield met het zoeken naar biologische biomarkers. Zit deze zoektocht op een dood spoor?

‘Het is heel moeilijk gebleken via scans of genetica bruikbare signalen te vinden. Niet dat we het niet geprobeerd hebben, o nee. We hebben de afgelopen dertig jaar geprobeerd biomarkers te vinden die gebaseerd zijn op bloed of MRI-scans. Dat heeft weinig opgeleverd waar de individuele patiënt wat aan heeft. Bovendien maken dat soort scans de zorg uiteindelijk duurder en dus minder toegankelijk. Aandoeningen als depressie zijn niet te linken aan een enkel gen of hersengebied; het is een complex netwerk. Maar uiteindelijk komt zo’n aandoening tot uitdrukking in gedrag. Om die ziektes beter te begrijpen, moeten we het gedrag van individuen dus beter begrijpen. De smartphone biedt daarvoor een uitkomst.’


NEDERLANDSE PSYCHO-APPS

Ook in Nederland ontwikkelen onderzoekers apps die gegevens verzamelen en zo moeten helpen bij het reduceren van psychische problemen. Voorbeelden zijn de apps ‘Hoofdzaken’ en ‘Psymate’, beide uit de koker van de vakgroepen Psychiatrie en Psychologie van het UMC Utrecht en Maastricht UMC. Jim van Os, hoogleraar bij deze laatste instelling, ziet de apps als handvatten voor mensen die kwakkelen met hun geestelijke gezondheid. De apps werken anders dan Mindstrong: gebruikers krijgen op gezette tijden het verzoek zelf hun stemming en activiteiten in te vullen. Dit digitale dagboek moet zo helpen gedrag beter te sturen door op bepaalde situaties te anticiperen of die juist te vermijden.


Mogelijk een nieuwe oorzaak van depressie ontdekt

August 7th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen - (Comments Off on Mogelijk een nieuwe oorzaak van depressie ontdekt)

Bron: Scientias

1 augustus 2018 – Mogelijk een nieuwe oorzaak van depressie ontdekt

Duur en ernst van depressie lijkt samen te hangen met een tekort aan één stofje in het bloed.

Het gaat om het stofje genaamd acetyl-L-carnitine. Dit stofje wordt van nature in het lichaam geproduceerd. Maar nieuw onderzoek wijst nu uit dat een tekort aan dit stofje zou kunnen leiden tot depressies. Acetyl-L-carnitine is als voedingssupplement gewoon verkrijgbaar in de drogist.

DEPRESSIE

Depressie is de meest voorkomende stemmingsstoornis in de wereld. Het is de nummer 1 reden voor verzuim op het werk en ook een van de belangrijkste oorzaken van zelfmoord. Op dit moment lijdt zo’n 8 tot 10 procent van de bevolking aan een depressie. Daarnaast zal 1 op de 4 de aandoening ergens in zijn of haar leven tegen gaan komen.

Studie
Voor de studie werden mannen en vrouwen tussen de 20 en 70 jaar verzameld, bij wie de diagnose depressie was vastgesteld. Hen werd gevraagd gedetailleerde vragenlijsten in te vullen, maar ze werden ook klinisch onderzocht. Hun bloed werd afgenomen en hun medische geschiedenis werd nagelopen. Hieruit leek dat achtentwintig personen een matige depressie hadden en drieënveertig een ernstige.

Acetyl-L-carnitine
De bloedmonsters werden vergeleken met vijfenveertig gezonde mensen. En hieruit bleek dat de acetyl-L-carnitine-niveaus van de depressieve patiënten aanzienlijk lager waren. De laagste waardes werden aangetroffen bij de mensen die aan ernstige depressie lijden. Ook waren de acetyl-L-carnitine-levels lager bij patiënten die in hun verleden te maken hadden gehad met misbruik, verwaarlozing, armoede of geweld.

Behandeling
De huidige behandelingen van een depressie met medicijnen werkt maar voor ongeveer de helft van de mensen bij wie ze zijn voorgeschreven. “Daarnaast hebben ze ook nog eens talloze bijwerkingen,” zegt onderzoeker Natalie Rasgon. In een eerder knaagdierenexperiment werd een tekort aan acetyl-L-carnitine al geassocieerd met depressie-achtig gedrag. Toediening van acetyl-L-carnitine veranderende de symptomen van de dieren en herstelde hun normale gedrag.

Drogist
Hoewel Acetyl-L-carnitine gewoon te koop is bij drogisterijen en supermarkten, waarschuwen de onderzoekers mensen met een depressie nu niet gelijk naar de winkel te rennen. “Dit is niet de eerste keer dat voedingssupplementen worden aangeprezen tegen verschillende kwalen, maar uiteindelijk niet lijken te werken,” zegt Rasgon. “We hebben een belangrijke nieuwe marker voor depressie ontdekt. Maar we hebben op dit moment nog niet getest of het aanvullen van deze stof de patiënt ook echt beter maakt. Wat is bijvoorbeeld de juiste dosis, hoelang moet de patiënt het gebruiken? Er zijn nog veel vragen te beantwoorden.”

Toch is dit hoopvol nieuws. Volgens de onderzoekers is dit een eerste stap in de richting van het ontwikkelen van een nieuwe klasse antidepressiva, die minder bijwerkingen hebben en ook sneller werken dan de medicijnen die nu worden gebruikt.

 

Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren

June 12th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen - (Comments Off on Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren)

Bron: trouw 

8 juni 2018 – Hoe ouder je bent, hoe slechter je geneest van een depressie. Na twee jaar is twee op de drie jongeren van zijn depressie af, bij veertigplussers is dat slechts de helft. 

Dat concluderen wetenschappers van het VUmc – sinds gisteren met het AMC gefuseerd tot het nieuwe Amsterdam UMC – in een eerste uitgebreide studie naar het effect van leeftijd op het beloop van de ziekte.

In de studie, vandaag verschenen in medisch vakblad The Lancet Psychiatry, volgden zij twee jaar lang zo’n duizend patiënten in de leeftijd van 18 tot 88. Zij bekeken het verloop. Zo peilden ze de ernst van de klachten op verschillende momenten en keken ze hoe vaak depressies chronisch leken.

Het grootste verschil zat tussen de jongste (tot dertig) en de oudste groep (vanaf zeventig). Bij zeventigplussers had een depressie vaker dan bij jongeren een chronisch karakter, dat wil zeggen dat zij ten minste driekwart van de tijd met de klachten kampten.

Volgens Roxanne Schaakxs, één van de vijf onderzoekers, zijn deze verschillen in leeftijd voor het eerst  in detail in kaart gebracht. Het verband bleek lineair: als je ouder wordt, ongeveer vanaf veertig jaar, wordt het lastiger om van een depressie te herstellen. De klachten zijn soms lichter, maar houden wel langer aan.

Concrete oorzaak

De vraag is natuurlijk hoe dat komt. Vooraf kon Schaakxs van alles opnoemen. Eenzaamheid misschien? Fysieke ongemakken? Chronische ziektes waarvan ouderen misschien meer last hebben? De wetenschappers betrokken al die verschijnselen in hun analyses. Maar die bleken de verschillen tussen jongeren en ouderen met een depressie niet te verklaren.

Schaakxs: “Wij vonden het vreemd dat we geen concrete oorzaak konden vinden. Dat kan erop wijzen dat depressie als ziekte bij het ouder worden een andere vorm krijgt, waarbij standaardbehandelingen minder goed kunnen werken.”

Schaakxs en haar collega’s hebben niet onderzocht of cognitieve achteruitgang misschien een rol speelt. “Het kan zijn dat mensen, naarmate zij ouder worden, de behandelingen minder goed begrijpen en daardoor ook minder snel herstellen. Ik kan natuurlijk alleen maar gissen, maar dat zou een verklaring kunnen zijn.”

Oudere mensen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongeren. Dat werkt niet goed, vindt Schaakxs. “Behandeling van depressies moet beter op leeftijd worden afgestemd. Ouderen hebben vanaf het begin een intensievere behandeling nodig, omdat je al kunt voorspellen dat zij minder snel genezen.”

Grootschalig onderzoek wijst uit: Antidepressiva effectief bij behandelen depressie

May 9th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen - (Comments Off on Grootschalig onderzoek wijst uit: Antidepressiva effectief bij behandelen depressie)

Bron: NOS

8 mei 2018 – Antidepressiva werken bij het behandelen van een depressie. Dat is de conclusie van een grootschalig Brits onderzoek, waarbij data over meer dan honderdduizend patiënten bij elkaar is gebracht. Met het onderzoek aan de Universiteit van Oxford willen de wetenschappers misverstanden rond antidepressiva de wereld uit helpen, aldus de NOS.

Want twijfels zijn er genoeg. Zo schreef epidemioloog Dick Bijl twee jaar geleden dat 98 procent van de miljoen Nederlanders die antidepressiva gebruiken, daar geen baat bij heeft. Mensen zouden verslaafd raken aan het middel, en afgestompt raken.

Psychiater Christiaan Vinkers van het UMC Utrecht Hersencentrum schreef eerder een boek waarmee hij het gebruik van antidepressiva uit het verdomhoekje wil halen, en is blij met de uitkomsten van het Britse onderzoek.

“Het bekrachtigt eigenlijk wat we al weten: dat antidepressiva beter werken dan een placebo”, vertelt hij, “maar nu is het na uitgebreid onderzoek bevestigd.” Het is onterecht dat antidepressiva een slecht imago hebben, vindt hij. “Ik vind dat we ongelofelijk blij mogen zijn met het feit dat dit middel er is, ook al werkt het niet voor iedereen.”

Placebo

In het onderzoek wordt het effect van antidepressiva vergeleken met dat van een nepmedicijn, een zogenoemd placebo. Ook werden verschillende varianten van het geneesmiddel met elkaar vergeleken. Eén van die middelen is Prozac, het bekendste antidepressivum.

“Het ene antidepressivum werkt beter dan het andere”, zegt Vinkers. “Ze verschillen in effectiviteit en bijwerkingen.” Gemiddeld bleek wel dat het gebruik van antidepressiva een positief effect heeft op de mentale gesteldheid van mensen met een depressie.

MIND Blue Monday Run

December 28th, 2017 | Posted by Suzanne Limpens in Algemeen - (Comments Off on MIND Blue Monday Run)

Op maandag 15 januari 2018 is het Blue Monday. Op die dag organiseert Eleanor van Loop Depressievrij de MIND Blue Monday Run in Amelisweerd in Utrecht. Deze run is een sponsorloop voor MIND Blue. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor twee afstanden: 5 km of 10 km.

Met de run wil initiatiefneemster Eleanor depressiviteit bespreekbaar maken en mensen inspireren om elkaar te helpen. Daarnaast is het doel van de run om geld op te halen voor het uitbreiden en verder ontwikkelen van de supportgroepen van de Depressie Vereniging. Op dit moment zijn er al bijna 60 supportgroepen in Nederland. De Depressie Vereniging heeft als streven om mensen met een depressie in contact te brengen met anderen, door een netwerk aan te bieden van supportgroepen. Zo’n supportgroep komt regelmatig bijeen, ongeveer één keer per maand. Gemiddeld zitten er zes mensen in een groep. Groepsleden vertellen elkaar in de groep hoe zij leven met hun depressie, onderling kunnen tips uitgewisseld worden en zijn mensen er om elkaar te ondersteunen.

Om deze supportgroepen te laten bestaan en uit te kunnen breiden, is geld nodig. Met jouw bijdrage (door mee te lopen of te doneren) kun je mensen met een depressie steunen.

 

Praktische info

– Locatie: HU Utrecht, Bolognalaan 101, 3584CJ Utrecht

– Datum: 15 januari 2018

– Tijdstip: 10:00 uur

– Afstanden: 5 en 10 km

 

Wil je meedoen? Ga dan naar https://www.doemeemetmind.nl/project/mind-blue-monday-run-utrecht. Klik op ‘start actie’, kies je afstand en maak je eigen pagina aan!

Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie

April 7th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie)

Met de MOTAR studie wordt onderzocht of running therapie een geschikte therapie is bij depressie. Er is namelijk eerder aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid fysieke activiteit en depressieve symptomen bij volwassenen. Maar depressie kan ook voorkomen bij kinderen en jongeren.
In een recent onderzoek gepubliceerd in januari van dit jaar, is gekeken naar de relatie tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen bij kinderen. Ze hebben hierbij niet alleen gekeken naar forse fysieke activiteit zoals hardlopen of fietsen, maar ook naar middelmatige activiteit zoals wandelen met de hond of dansen. De dagelijkse activiteit van bijna 800 kinderen hebben de onderzoekers gemeten met een bewegingsmeter. Om depressieve symptomen te kunnen meten hebben ze gebruik gemaakt van een semigestructureerd klinisch interview. Het eerste meetmoment was op 6-jarige leeftijd, het tweede meetmoment op 8-jarige leeftijd en de laatste meting vond plaats op 10-jarige leeftijd.
De onderzoekers vonden dat meer beweging (dus een hogere matige en forse fysieke activiteit) minder depressieve symptomen voorspelt voor 2 jaar later. Sedentair gedrag zoals zitten voorspelt echter geen depressie. Wel kan het toenemen van de dagelijkse activiteit van kinderen helpen om depressie bij kinderen te voorkomen of te behandelen. Echter is verder onderzoek nodig om deze resultaten te bekrachtigen.

Zahl, T., Steinsbekk, S., & Wichstrøm, L. (2017). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Pediatrics, e20161711.

Loop Depressievrij

March 9th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Loop Depressievrij)

Hardlopen lijkt voor veel mensen te helpen bij een depressie. Op de blogsite loopdepressievrij.com leest u vele ervaringen op dit gebied. Op de site staat ook een overzicht van allerlei hardloopevents. Via het hardloopteam ‘Loop Depressievrij’ kun je goede doelen steunen die aandacht vragen voor depressie. Op 19 maart 2017 is de Utrecht Marathon en daar doet het team ‘Loop Depressievrij’ aan mee.

Het Fitte Brein

January 25th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Het Fitte Brein)

Erik Scherder, Dick Swaab en Ard Schenk geven sinds een aantal jaar lezingen over het effect van bewegen op het brein. Zij gaan hierbij door het hele land en vertellen vanuit hun eigen perspectief uitgebreid over dit onderwerp. Zij zijn er van overtuigd dat lichamelijke beweging positieve effecten heeft op de hersenen. In 2013 zijn zij hiermee begonnen en de 15e editie van Het Fitte Brein was op 1 oktober 2016.

Een groot onderdeel van de MOTAR studie bestaat uit het onderzoek naar het effect van lichamelijke beweging, namelijk hardlopen, op de psychische gezondheid. Door deelname of interesse in de studie bent u wellicht ook geïnteresseerd in deze lezingen. In 2017 komen drie nieuwe edities. De data en locaties deze lezingen zijn nog niet bekend. U kunt hiervoor de Facebookpagina van Het Fitte Brein in de gaten houden.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder ziet positieve effecten van beweging bij verschillende doelgroepen. In veel onderzoeken is de aandacht gericht op ouderen, maar ook voor kinderen is beweging belangrijk volgens de hoogleraar. Om een idee te krijgen van de onderzoeken waar Erik Scherder bij betrokken is, vindt u hier twee korte samenvattingen van recente publicaties.


Relaties tussen dagelijkse fysieke activiteit en executieve functies bij kinderen.

van der Niet, A. G., Smith, J., Scherder, E. J., Oosterlaan, J., Hartman, E., & Visscher, C. (2015). Associations between daily physical activity and executive functioning in primary school-aged children. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 673-677.

Bij deze studie is onderzocht of er een relatie bestaat tussen de dagelijkse fysieke activiteit van kinderen en het functioneren van de hersenen. De onderzoekers hebben gekeken naar de executieve functies, dat zijn hogere controlefuncties van de hersenen. Verschillende hoge controlefuncties zijn gemeten waaronder het werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, reactieremming en planning.

In eerdere onderzoeken is er gekeken naar de relatie van conditie en hersenfuncties van kinderen. Weinig onderzoek is er gedaan naar de dagelijkse fysieke activiteit in relatie met hersenfuncties. In dit onderzoek zijn 80 kinderen tussen de 8 en 12 jaar een week lang gevolgd. Hun dagelijkse activiteit is gemeten door middel van een bewegingsmeter die ze de hele dag gedurende 7 dagen hebben gedragen.

De resultaten laten zien dat verschillende executieve functies beter werken wanneer de dagelijkse fysieke activiteit hoger is. Er werd bijvoorbeeld een hogere score op planningsvermogen gevonden. Daarnaast lijkt het erop dat als kinderen vaker zittend door brengen hun prestatie op de reactieremming slechter wordt.

De onderzoekers concluderen met dit onderzoek dat er inderdaad een relatie bestaat tussen de fysieke activiteit van kinderen en de executieve functies. Kinderen zouden daarom minder zittend door moeten brengen en juist meer moeten bewegen.

 

De combinatie van wandelen en krachttrainingen verbetert cognitieve en motorische functies bij mensen met dementie.

Bossers, W. J., van der Woude, L. H., Boersma, F., Hortobágyi, T., Scherder, E. J., & van Heuvelen, M. J. (2015). A 9-week aerobic and strength training program improves cognitive and motor function in patients with dementia: a randomized, controlled trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(11), 1106-1116.

Een recent onderzoek dat in 2015 gepubliceerd is, is een onderzoek naar verschillende soorten fysieke activiteit op de cognitieve en motorische functies bij mensen met dementie.

Bij dit onderzoek werden drie groepen, die gedurende 9 weken een verschillende interventie kregen, met elkaar vergeleken. Er was een groep die vier keer per week ging wandelen. Deze groep wordt de aerobe groep genoemd omdat wandelen een voorbeeld van een aerobe training is. Een aerobe training is een langdurige activiteit waarbij de ademhaling en hartslag  constant verhoogd zijn. Een andere groep ontving naast twee wandel sessies, twee kracht sessies per week (de gecombineerde groep). De laatst groep, de sociale groep, ontving vier keer per week een bezoek in plaats van een fysieke training.

De gecombineerde groep scoorden hoger op verschillende hersenfuncties zoals de globale cognitie, visueel en verbaal geheugen en executieve functies dan de groep die geen fysieke training kreeg. Ook scores voor motorische functies waren bij deze groep hoger. De groep mensen die vier keer per week wandelde (de aerobe groep) scoorde hoger op executieve functies dan de groep die alleen bezoekjes ontving.

De conclusie die de onderzoekers trekken is dat, in vergelijking met een controle groep die geen fysieke training krijgt, het effect van minder snelle afname van cognitieve en motorische functies bij ouderen met dementie sterker is wanneer zij wandelen én krachttrainingen doen dan wanneer ze alleen wandelen.

Dóra Révész neem afscheid van MOTAR

December 1st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Dóra Révész neem afscheid van MOTAR)

Vandaag neem ik afscheid van de MOTAR studie. Precies vier jaar geleden begon ik met dit promotieonderzoek en wat is er veel gebeurd! Het flitst nu allemaal aan mijn ogen voorbij: het inlezen op de toepassing van runningtherapie binnen depressie en angst, het brainstormen over een toepasselijke naam voor de behandelstudie, het wachten op ‘groen licht’ van de medische ethische toetsingscommissie en de inclusie van de allereerste patiënten.Zo volgden er verscheidene mijlpalen die we vierden met taart: 10 patiënten.. 50 patiënten…100 patiënten!

Mijn vier jaren als promovenda zijn omgevlogen, met intense leermomenten en veel fantastische resultaten binnen een hecht onderzoeksteam. Ik ga als verrijkt mens weg om mijn wetenschappelijke carrière voort te zetten met hopelijk weer zo’n geweldig team van onderzoekers.

Dóra Révész


Dóra, we willen je vanuit het onderzoeksteam hartelijk danken voor je inzet!

Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie

August 31st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie)

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat fysieke activiteit helpt om depressieve klachten van ouderen te verminderen. Waarschijnlijk werkt fysieke activiteit zelfs even goed als het gebruik van antidepressiva. Een recente studie heeft ouderen (65+) met depressieve klachten onderzocht. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen drie groepen, die gedurende 24 weken één van de volgende behandelingen kregen:

  • Enkel antidepressiva (sertraline)
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op lage intensiteit
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op hogere intensiteit

De onderzoekers wilden weten of de afname van de depressieve klachten verschilde tussen de drie groepen en of de ene groep sneller herstelde dan de andere. De resultaten lieten zien dat de behandeling met antidepressiva in combinatie met fysieke activiteit tot meer en sneller herstel leidde, met name bij de sporttraining op hogere intensiteit. Binnen de groep met enkel antidepressiva herstelde 45% van de patiënten van hun depressie, binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op lage intensiteit was 73% van de patiënten hersteld en binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit herstelde 81% van de depressie. Er waren niet alleen meer patiënten hersteld na de combinatie van antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit, de tijd tot het herstel was in deze groep ook korter. De onderzoekers concluderen dat sporttraining een veilige en effectieve behandelmethode is voor ouderen met een depressie.

Dóra Révész
Onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie