Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren

June 12th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen - (Comments Off on Ouderen genezen minder snel van een depressie dan jongeren)

Bron: https://www.trouw.nl/samenleving/ouderen-genezen-minder-snel-van-een-depressie-dan-jongeren~a174a698/

8 juni 2018 – Hoe ouder je bent, hoe slechter je geneest van een depressie. Na twee jaar is twee op de drie jongeren van zijn depressie af, bij veertigplussers is dat slechts de helft. 

Dat concluderen wetenschappers van het VUmc – sinds gisteren met het AMC gefuseerd tot het nieuwe Amsterdam UMC – in een eerste uitgebreide studie naar het effect van leeftijd op het beloop van de ziekte.

In de studie, vandaag verschenen in medisch vakblad The Lancet Psychiatry, volgden zij twee jaar lang zo’n duizend patiënten in de leeftijd van 18 tot 88. Zij bekeken het verloop. Zo peilden ze de ernst van de klachten op verschillende momenten en keken ze hoe vaak depressies chronisch leken.

Het grootste verschil zat tussen de jongste (tot dertig) en de oudste groep (vanaf zeventig). Bij zeventigplussers had een depressie vaker dan bij jongeren een chronisch karakter, dat wil zeggen dat zij ten minste driekwart van de tijd met de klachten kampten.

Volgens Roxanne Schaakxs, één van de vijf onderzoekers, zijn deze verschillen in leeftijd voor het eerst  in detail in kaart gebracht. Het verband bleek lineair: als je ouder wordt, ongeveer vanaf veertig jaar, wordt het lastiger om van een depressie te herstellen. De klachten zijn soms lichter, maar houden wel langer aan.

Concrete oorzaak

De vraag is natuurlijk hoe dat komt. Vooraf kon Schaakxs van alles opnoemen. Eenzaamheid misschien? Fysieke ongemakken? Chronische ziektes waarvan ouderen misschien meer last hebben? De wetenschappers betrokken al die verschijnselen in hun analyses. Maar die bleken de verschillen tussen jongeren en ouderen met een depressie niet te verklaren.

Schaakxs: “Wij vonden het vreemd dat we geen concrete oorzaak konden vinden. Dat kan erop wijzen dat depressie als ziekte bij het ouder worden een andere vorm krijgt, waarbij standaardbehandelingen minder goed kunnen werken.”

Schaakxs en haar collega’s hebben niet onderzocht of cognitieve achteruitgang misschien een rol speelt. “Het kan zijn dat mensen, naarmate zij ouder worden, de behandelingen minder goed begrijpen en daardoor ook minder snel herstellen. Ik kan natuurlijk alleen maar gissen, maar dat zou een verklaring kunnen zijn.”

Oudere mensen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongeren. Dat werkt niet goed, vindt Schaakxs. “Behandeling van depressies moet beter op leeftijd worden afgestemd. Ouderen hebben vanaf het begin een intensievere behandeling nodig, omdat je al kunt voorspellen dat zij minder snel genezen.”

Grootschalig onderzoek wijst uit: Antidepressiva effectief bij behandelen depressie

May 9th, 2018 | Posted by Roxanne Van Oeveren in Algemeen - (Comments Off on Grootschalig onderzoek wijst uit: Antidepressiva effectief bij behandelen depressie)

Bron: NOS

8 mei 2018 – Antidepressiva werken bij het behandelen van een depressie. Dat is de conclusie van een grootschalig Brits onderzoek, waarbij data over meer dan honderdduizend patiënten bij elkaar is gebracht. Met het onderzoek aan de Universiteit van Oxford willen de wetenschappers misverstanden rond antidepressiva de wereld uit helpen, aldus de NOS.

Want twijfels zijn er genoeg. Zo schreef epidemioloog Dick Bijl twee jaar geleden dat 98 procent van de miljoen Nederlanders die antidepressiva gebruiken, daar geen baat bij heeft. Mensen zouden verslaafd raken aan het middel, en afgestompt raken.

Psychiater Christiaan Vinkers van het UMC Utrecht Hersencentrum schreef eerder een boek waarmee hij het gebruik van antidepressiva uit het verdomhoekje wil halen, en is blij met de uitkomsten van het Britse onderzoek.

“Het bekrachtigt eigenlijk wat we al weten: dat antidepressiva beter werken dan een placebo”, vertelt hij, “maar nu is het na uitgebreid onderzoek bevestigd.” Het is onterecht dat antidepressiva een slecht imago hebben, vindt hij. “Ik vind dat we ongelofelijk blij mogen zijn met het feit dat dit middel er is, ook al werkt het niet voor iedereen.”

Placebo

In het onderzoek wordt het effect van antidepressiva vergeleken met dat van een nepmedicijn, een zogenoemd placebo. Ook werden verschillende varianten van het geneesmiddel met elkaar vergeleken. Eén van die middelen is Prozac, het bekendste antidepressivum.

“Het ene antidepressivum werkt beter dan het andere”, zegt Vinkers. “Ze verschillen in effectiviteit en bijwerkingen.” Gemiddeld bleek wel dat het gebruik van antidepressiva een positief effect heeft op de mentale gesteldheid van mensen met een depressie.

MIND Blue Monday Run

December 28th, 2017 | Posted by Suzanne Limpens in Algemeen - (Comments Off on MIND Blue Monday Run)

Op maandag 15 januari 2018 is het Blue Monday. Op die dag organiseert Eleanor van Loop Depressievrij de MIND Blue Monday Run in Amelisweerd in Utrecht. Deze run is een sponsorloop voor MIND Blue. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor twee afstanden: 5 km of 10 km.

Met de run wil initiatiefneemster Eleanor depressiviteit bespreekbaar maken en mensen inspireren om elkaar te helpen. Daarnaast is het doel van de run om geld op te halen voor het uitbreiden en verder ontwikkelen van de supportgroepen van de Depressie Vereniging. Op dit moment zijn er al bijna 60 supportgroepen in Nederland. De Depressie Vereniging heeft als streven om mensen met een depressie in contact te brengen met anderen, door een netwerk aan te bieden van supportgroepen. Zo’n supportgroep komt regelmatig bijeen, ongeveer één keer per maand. Gemiddeld zitten er zes mensen in een groep. Groepsleden vertellen elkaar in de groep hoe zij leven met hun depressie, onderling kunnen tips uitgewisseld worden en zijn mensen er om elkaar te ondersteunen.

Om deze supportgroepen te laten bestaan en uit te kunnen breiden, is geld nodig. Met jouw bijdrage (door mee te lopen of te doneren) kun je mensen met een depressie steunen.

 

Praktische info

– Locatie: HU Utrecht, Bolognalaan 101, 3584CJ Utrecht

– Datum: 15 januari 2018

– Tijdstip: 10:00 uur

– Afstanden: 5 en 10 km

 

Wil je meedoen? Ga dan naar https://www.doemeemetmind.nl/project/mind-blue-monday-run-utrecht. Klik op ‘start actie’, kies je afstand en maak je eigen pagina aan!

Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie

April 7th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Fysieke activiteit van kinderen en de relatie met depressie)

Met de MOTAR studie wordt onderzocht of running therapie een geschikte therapie is bij depressie. Er is namelijk eerder aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid fysieke activiteit en depressieve symptomen bij volwassenen. Maar depressie kan ook voorkomen bij kinderen en jongeren.
In een recent onderzoek gepubliceerd in januari van dit jaar, is gekeken naar de relatie tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen bij kinderen. Ze hebben hierbij niet alleen gekeken naar forse fysieke activiteit zoals hardlopen of fietsen, maar ook naar middelmatige activiteit zoals wandelen met de hond of dansen. De dagelijkse activiteit van bijna 800 kinderen hebben de onderzoekers gemeten met een bewegingsmeter. Om depressieve symptomen te kunnen meten hebben ze gebruik gemaakt van een semigestructureerd klinisch interview. Het eerste meetmoment was op 6-jarige leeftijd, het tweede meetmoment op 8-jarige leeftijd en de laatste meting vond plaats op 10-jarige leeftijd.
De onderzoekers vonden dat meer beweging (dus een hogere matige en forse fysieke activiteit) minder depressieve symptomen voorspelt voor 2 jaar later. Sedentair gedrag zoals zitten voorspelt echter geen depressie. Wel kan het toenemen van de dagelijkse activiteit van kinderen helpen om depressie bij kinderen te voorkomen of te behandelen. Echter is verder onderzoek nodig om deze resultaten te bekrachtigen.

Zahl, T., Steinsbekk, S., & Wichstrøm, L. (2017). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Pediatrics, e20161711.

Loop Depressievrij

March 9th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Loop Depressievrij)

Hardlopen lijkt voor veel mensen te helpen bij een depressie. Op de blogsite loopdepressievrij.com leest u vele ervaringen op dit gebied. Op de site staat ook een overzicht van allerlei hardloopevents. Via het hardloopteam ‘Loop Depressievrij’ kun je goede doelen steunen die aandacht vragen voor depressie. Op 19 maart 2017 is de Utrecht Marathon en daar doet het team ‘Loop Depressievrij’ aan mee.

Het Fitte Brein

January 25th, 2017 | Posted by Marieke Eg in Algemeen - (Comments Off on Het Fitte Brein)

Erik Scherder, Dick Swaab en Ard Schenk geven sinds een aantal jaar lezingen over het effect van bewegen op het brein. Zij gaan hierbij door het hele land en vertellen vanuit hun eigen perspectief uitgebreid over dit onderwerp. Zij zijn er van overtuigd dat lichamelijke beweging positieve effecten heeft op de hersenen. In 2013 zijn zij hiermee begonnen en de 15e editie van Het Fitte Brein was op 1 oktober 2016.

Een groot onderdeel van de MOTAR studie bestaat uit het onderzoek naar het effect van lichamelijke beweging, namelijk hardlopen, op de psychische gezondheid. Door deelname of interesse in de studie bent u wellicht ook geïnteresseerd in deze lezingen. In 2017 komen drie nieuwe edities. De data en locaties deze lezingen zijn nog niet bekend. U kunt hiervoor de Facebookpagina van Het Fitte Brein in de gaten houden.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder ziet positieve effecten van beweging bij verschillende doelgroepen. In veel onderzoeken is de aandacht gericht op ouderen, maar ook voor kinderen is beweging belangrijk volgens de hoogleraar. Om een idee te krijgen van de onderzoeken waar Erik Scherder bij betrokken is, vindt u hier twee korte samenvattingen van recente publicaties.


Relaties tussen dagelijkse fysieke activiteit en executieve functies bij kinderen.

van der Niet, A. G., Smith, J., Scherder, E. J., Oosterlaan, J., Hartman, E., & Visscher, C. (2015). Associations between daily physical activity and executive functioning in primary school-aged children. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 673-677.

Bij deze studie is onderzocht of er een relatie bestaat tussen de dagelijkse fysieke activiteit van kinderen en het functioneren van de hersenen. De onderzoekers hebben gekeken naar de executieve functies, dat zijn hogere controlefuncties van de hersenen. Verschillende hoge controlefuncties zijn gemeten waaronder het werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, reactieremming en planning.

In eerdere onderzoeken is er gekeken naar de relatie van conditie en hersenfuncties van kinderen. Weinig onderzoek is er gedaan naar de dagelijkse fysieke activiteit in relatie met hersenfuncties. In dit onderzoek zijn 80 kinderen tussen de 8 en 12 jaar een week lang gevolgd. Hun dagelijkse activiteit is gemeten door middel van een bewegingsmeter die ze de hele dag gedurende 7 dagen hebben gedragen.

De resultaten laten zien dat verschillende executieve functies beter werken wanneer de dagelijkse fysieke activiteit hoger is. Er werd bijvoorbeeld een hogere score op planningsvermogen gevonden. Daarnaast lijkt het erop dat als kinderen vaker zittend door brengen hun prestatie op de reactieremming slechter wordt.

De onderzoekers concluderen met dit onderzoek dat er inderdaad een relatie bestaat tussen de fysieke activiteit van kinderen en de executieve functies. Kinderen zouden daarom minder zittend door moeten brengen en juist meer moeten bewegen.

 

De combinatie van wandelen en krachttrainingen verbetert cognitieve en motorische functies bij mensen met dementie.

Bossers, W. J., van der Woude, L. H., Boersma, F., Hortobágyi, T., Scherder, E. J., & van Heuvelen, M. J. (2015). A 9-week aerobic and strength training program improves cognitive and motor function in patients with dementia: a randomized, controlled trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(11), 1106-1116.

Een recent onderzoek dat in 2015 gepubliceerd is, is een onderzoek naar verschillende soorten fysieke activiteit op de cognitieve en motorische functies bij mensen met dementie.

Bij dit onderzoek werden drie groepen, die gedurende 9 weken een verschillende interventie kregen, met elkaar vergeleken. Er was een groep die vier keer per week ging wandelen. Deze groep wordt de aerobe groep genoemd omdat wandelen een voorbeeld van een aerobe training is. Een aerobe training is een langdurige activiteit waarbij de ademhaling en hartslag  constant verhoogd zijn. Een andere groep ontving naast twee wandel sessies, twee kracht sessies per week (de gecombineerde groep). De laatst groep, de sociale groep, ontving vier keer per week een bezoek in plaats van een fysieke training.

De gecombineerde groep scoorden hoger op verschillende hersenfuncties zoals de globale cognitie, visueel en verbaal geheugen en executieve functies dan de groep die geen fysieke training kreeg. Ook scores voor motorische functies waren bij deze groep hoger. De groep mensen die vier keer per week wandelde (de aerobe groep) scoorde hoger op executieve functies dan de groep die alleen bezoekjes ontving.

De conclusie die de onderzoekers trekken is dat, in vergelijking met een controle groep die geen fysieke training krijgt, het effect van minder snelle afname van cognitieve en motorische functies bij ouderen met dementie sterker is wanneer zij wandelen én krachttrainingen doen dan wanneer ze alleen wandelen.

Dóra Révész neem afscheid van MOTAR

December 1st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Dóra Révész neem afscheid van MOTAR)

Vandaag neem ik afscheid van de MOTAR studie. Precies vier jaar geleden begon ik met dit promotieonderzoek en wat is er veel gebeurd! Het flitst nu allemaal aan mijn ogen voorbij: het inlezen op de toepassing van runningtherapie binnen depressie en angst, het brainstormen over een toepasselijke naam voor de behandelstudie, het wachten op ‘groen licht’ van de medische ethische toetsingscommissie en de inclusie van de allereerste patiënten.Zo volgden er verscheidene mijlpalen die we vierden met taart: 10 patiënten.. 50 patiënten…100 patiënten!

Mijn vier jaren als promovenda zijn omgevlogen, met intense leermomenten en veel fantastische resultaten binnen een hecht onderzoeksteam. Ik ga als verrijkt mens weg om mijn wetenschappelijke carrière voort te zetten met hopelijk weer zo’n geweldig team van onderzoekers.

Dóra Révész


Dóra, we willen je vanuit het onderzoeksteam hartelijk danken voor je inzet!

Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie

August 31st, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Sporten in combinatie met antidepressiva leidt tot herstel van een depressie)

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat fysieke activiteit helpt om depressieve klachten van ouderen te verminderen. Waarschijnlijk werkt fysieke activiteit zelfs even goed als het gebruik van antidepressiva. Een recente studie heeft ouderen (65+) met depressieve klachten onderzocht. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen drie groepen, die gedurende 24 weken één van de volgende behandelingen kregen:

  • Enkel antidepressiva (sertraline)
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op lage intensiteit
  • Antidepressiva (sertraline) in combinatie met sporttraining op hogere intensiteit

De onderzoekers wilden weten of de afname van de depressieve klachten verschilde tussen de drie groepen en of de ene groep sneller herstelde dan de andere. De resultaten lieten zien dat de behandeling met antidepressiva in combinatie met fysieke activiteit tot meer en sneller herstel leidde, met name bij de sporttraining op hogere intensiteit. Binnen de groep met enkel antidepressiva herstelde 45% van de patiënten van hun depressie, binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op lage intensiteit was 73% van de patiënten hersteld en binnen de groep met antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit herstelde 81% van de depressie. Er waren niet alleen meer patiënten hersteld na de combinatie van antidepressiva en sporttraining op hoge intensiteit, de tijd tot het herstel was in deze groep ook korter. De onderzoekers concluderen dat sporttraining een veilige en effectieve behandelmethode is voor ouderen met een depressie.

Dóra Révész
Onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Houdt sporten je jong?

July 27th, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen | Publicatie in tijdschrift | Publicatie op website - (Comments Off on Houdt sporten je jong?)

Een recente studie uit Italië heeft onderzocht of er een verband bestaat tussen de mate waarin mensen sporten en hun biologische leeftijd. Een veel gebruikte maat voor biologische leeftijd is de lengte van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties aan het uiteinde van chromosomen die het DNA beschermen tegen beschadiging. De lengte van een telomeer wordt korter naarmate een cel zich vaker gedeeld heeft; daarom geeft de telomeerlengte een indicatie van de leeftijd van een cel.

Uit het onderzoek bleek dat een groep van 20 duursporters gemiddeld langere telomeren had dan een groep van 42 inactieve controles. Dit suggereert dat beweging een positief effect heeft op de biologische leeftijd. Daarnaast bekeken de onderzoekers de telomeerlengte van de duursporters tijdens hevige inspanning. De duursporters namen deel aan een zogenaamde ‘ultra-loop’, waarbij ze 330 kilometer moesten lopen binnen 150 uur. Zowel tijdens als na afloop van deze wedstrijd, werd de telomeerlengte gemeten. De resultaten lieten zien dat de sporters na afloop van de wedstrijd kortere telomeren hadden dan vóór de ultra-loop. Acute blootstelling aan zo’n immense inspanning werd dus geassocieerd met een hogere biologische leeftijd. De onderzoekers concludeerden dat regelmatig sporten een positieve uitwerking op het lichaam heeft, maar dat een extreme inspanning juist een tegenovergesteld effect laat zien.

Josine Verhoeven
Psycholoog en onderzoeker GGZ inGeest en VUmc

Klik hier voor meer informatie

Gezocht: gezonde mannen (40+) voor deelname aan het MOTAR onderzoek

June 2nd, 2015 | Posted by Rianne Bosch in Algemeen - (Comments Off on Gezocht: gezonde mannen (40+) voor deelname aan het MOTAR onderzoek)

Voor het MOTAR onderzoek zijn wij op zoek naar gezonde mannen tussen de 40 en 65 jaar, die maximaal één keer per week sporten. Wij zijn niet langer op zoek naar deelnemers die een HBO of universitaire opleiding hebben afgerond. De gezonde deelnemers worden onderzocht binnen het MOTAR onderzoek om de patiënten met depressieve en angstklachten mee te kunnen vergelijken.

Het onderzoek bestaat uit twee metingen. De eerste meting bestaat uit een interview over uw lichamelijke en psychische gezondheid, conditietest, bloedafname, speeksel/urine verzameling en een computertest. De tweede meting bestaat uit een MRI scan, het uitvoeren van cognitieve taken en het invullen van vragenlijsten. Deze metingen vinden op twee verschillende dagen plaats in Amsterdam en duren beide ongeveer 2.5 uur (in totaal dus 5 uur). U krijgt een cadeaubon van 50 euro en reiskostenvergoeding aangeboden.

Meer informatie kunt u hier vinden. Als u geïnteresseerd bent in de deelname, kunt u een e-mail sturen met hierin uw telefoonnummer naar L.VanVelzen@ggzingeest.nl of u kunt zich aanmelden via dit formulier. Wij zullen dan telefonisch contact met u zoeken om te bekijken of u geschikt bent voor deelname en eventueel een afspraak maken voor het onderzoek.

Gezocht profiel:

  • Man tussen de 40 en 65 jaar
  • Maximaal MBO opleiding
  • Spreekt Nederlandse taal
  • Geen lichamelijke of psychische aandoeningen
  • Sport niet meer dan 1x per week