Mood Treatment with Antidepressants or Running
Header

Onderzoeksmetingen

Waarom mee doen?
Door mee te doen aan dit onderzoek wordt bijgedragen aan een mogelijke verbetering van de zorg in de toekomst. Hierbij krijgt de deelnemer naast de behandeling een gratis medische controle van o.a. bloeddruk, (over)gewicht, spierkracht, cholesterol en suikerziekte. Ook wordt de lichamelijke conditie in kaart gebracht. Een samenvatting van de resultaten van het lichamelijk onderzoek krijgen de deelnemer en de huisarts na afloop thuisgestuurd.

Vrijwilligheid van deelname
De deelnemer is er geheel vrij in al dan niet aan het onderzoek mee te doen. Als de deelnemer besluit mee te werken zullen wij allereerst vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee wordt voornemen bevestigd om aan het onderzoek mee te werken. De deelnemer behoudt te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van (verdere) deelname aan het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden zonder vermelding van naam of andere persoonlijke gegevens onder een codenummer verwerkt. Alleen de hoofdonderzoeker kan dit codenummer aan de naam van de deelnemer koppelen. De deelnemer zal de naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. Tevens hebben alle onderzoeksmedewerkers een geheimhoudingsplicht.

Metingen
Het onderzoeksgedeelte bestaat uit een meting voorafgaande de behandeling waarin we toestemming vragen voor deelname aan MOTAR. De deelnemers krijgt een persoonlijk interview, een schriftelijke vragenlijst en een aantal lichamelijk metingen zoals het meten van de bloeddruk, spierkracht, lengte en gewicht. We willen bloed afnemen om te kijken naar o.a. Diabetes Mellitus, cholesterol en erfelijk materiaal (DNA). Ook wordt de deelnemer gevraagd om urine af te geven, om speeksel te verzamelen en om een conditietest uit te voeren. Voor de komst naar de GGZ InGeest onderzoekslocatie Oldenaller, vragen we de deelnemer thuis een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De hele meting zal ongeveer een ochtend in beslag nemen. Na 16 weken wordt deze meting herhaald.

Na 6 en 10 weken krijgt de deelnemer een korte vragenlijst (10 minuten) thuisgestuurd om het aantal depressieve en angstklachten in kaart te brengen. Één jaar na de start van het onderzoek ontvangt de deelnemer een vragenlijst thuis om de gezondheid en functioneren in kaart te brengen. Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 30 minuten.

Deelstudie
Naast het hoofdonderzoek zal er ook een deelstudie plaatsvinden. Deze deelstudie is een hersenscanstudie waarbij de hersenactiviteit van de deelnemers in kaart wordt gebracht met een MRI scan. Aan de deelnemer zal tijdens het hoofdonderzoek gevraagd worden om deel te nemen aan deze deelstudie. Meedoen aan de deelstudie is niet verplicht.

Vergoeding
De reiskosten voor het onderzoeksgedeelte worden vergoed. Ook ontvangt de deelnemer na afloop van de eerste en laatste onderzoeksmeting een cadeaubon van €50. Voor deelname aan de MRI studie ontvangt de deelnemer twee keer €25.

Publicatie van de onderzoeksgegevens
 Deelnemers aan het onderzoek zullen geïnformeerd worden over de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek (zonder persoonlijke gegevens) zullen openbaar gemaakt worden door het geven van lezingen, het verspreiden van de resultaten via patiëntenverenigingen en door publicatie in (inter)nationale vaktijdschriften.

Verzekering
De medisch ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van dit onderzoek. Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres van de verzekerings-maatschappij is Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM ‘s-Gravenhage. Indien de deelnemer meent schade te hebben opgelopen dan kan contact worden opgenomen met bureau medische zaken van het VUMC (telefoon: 020 – 4443555).

Hoe meedoen?
Als u mee wilt doen aan de MOTAR studie, kunt u contact opnemen met de onderzoekers. Deze gegevens kunt u vinden onder het kopje ‘Contact & Aanmelding’.